Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.vitabooking.com είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΤΒ HEALTH TOURISM BOOKING LTD» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα.

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους της χρησιμοποίησης από σας των προσφερόμενων από μας υπηρεσιών. Εάν δεν δέχεστε τους παρόντες όρους, σας ζητούμε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο και να σταματήσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δεδομένου ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να επικαιροποιεί/τροποποιεί τους όρους χρήσης, καλείται ο επισκέπτης/χρήστης να ελέγχει κάθε φορά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων/επικαιροποιημένων όρων και προϋποθέσεων αυτών.

1. Έννοιες /Ορισμοί

Για να μπορείτε ευχερέστερα να κατανοήσετε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών μας, παραθέτουμε τους κάτωθι ορισμούς:

- Με τον όρο Εταιρία εννοείται η εταιρία με την επωνυμία ΗΤΒ HEALTH TOURISM BOOKING LTD η οποία υπάγεται στην Κυπριακή νομοθεσία και η επίσημη έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση Ακροπόλεως 11, Καϊμακλή, Λευκωσία, Κύπρος

- Με τον όρο VitaBooking εννοείται ο ιστοχώρος που ανήκει, ελέγχεται, διαχειρίζεται και συντηρείται από την Εταιρία.

- Με τον όρο Υπηρεσία εννοείται η δυνατότητα επιγραμμικής (online) κράτησης ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ασθενείς και η κράτηση άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται συνδυαστικά ή όχι στον χρήστη προς όφελος και προς διευκόλυνσή του.

- Με τον όρο Πάροχος Υγείας εννοείται ο πάροχος της ιατρικής υπηρεσίας ή της υπηρεσίας υγείας, ήτοι ένας ιδιωτικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας

- Με τον όρο Ιατρικό πακέτο εννοείται ένα σύνολο ιατρικών υπηρεσιών/υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στην Πλατφόρμα για κράτηση ως πακέτο και περιλαμβάνει τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες και το κόστος αυτών.

- Με τον όρο Τουριστικό Πακέτο εννοείται ένα σύνολο τουριστικών ή και λοιπών υπηρεσιών που διατίθενται ως πακέτο, συνδυαστικά ή όχι, με την παροχή του ιατρικού πακέτου για κράτηση στην Πλατφόρμα.

- Με τον όρο χρήστες νοούνται οι χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της on line Κράτησης ιατρικών πακέτων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Η ιστοσελίδα www.vitabooking.com έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από την Εταιρία προς εσάς των ακόλουθων υπηρεσιών:

- Την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης σχετικά με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας από ιδιωτικούς φορείς υγείας και το κόστος αυτών

- Την παροχή της υπηρεσίας on line κράτησης ιατρικών πακέτων σε συγκεκριμένη ημερομηνία σύμφωνα με την διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται εδώ:

Διαδικασία κράτησης ιατρικού πακέτου: Ο χρήστης αφού κάνει πλοήγηση και ενημερωθεί για τα προσφερόμενα ιατρικά πακέτα μπορεί να πραγματοποιήσει online κρατήσεις σε επιθυμητή από τον ίδιο ημερομηνία, δημιουργώντας έναν λογαριασμό χρήστη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εγγραφή και να αποτραπεί μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση από τρίτους, ο χρήστης θα λάβει έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την εγγραφή του προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού του, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει το αίτημά του για κράτηση κάποιου ιατρικού πακέτου και τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας κράτησης. Ο Πάροχος Υγείας λαμβάνει άμεσα το αίτημα κράτησης του ασθενούς, επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητά του για την επιλεγμένη ημερομηνία και αιτείται μέσω της πλατφόρμας τα αναγκαία ιατρικά έγγραφα του ασθενή προκειμένου να εγκρίνει την δυνατότητα παροχής της αιτούμενης ιατρικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας υγείας. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω της πλατφόρμας ο χρήστης αποστέλλει κρυπτογραφημένα τα αιτούμενα ιατρικά έγγραφα και στην συνέχεια ο Πάροχος Υγείας ενημερώνει τον χρήστη για την έγκριση του αιτήματος και την ακριβή κοστολόγηση των υπηρεσιών που προτείνονται. Ο χρήστης εφόσον συμφωνεί προβαίνει σε ολοκλήρωση της κράτησης και πληρωμή σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που αναλύονται στο κεφάλαιο 5 και 6 των όρων χρήσης.

- Την παροχή ενημέρωσης, σχεδιασμού και οργάνωσης του ταξιδιού σας σχετικά με την παροχή και κράτηση ταξιδιωτικών και άλλων υπηρεσιών που προβάλλονται και γνωστοποιούνται στην πλατφόρμα. όπως υπηρεσιών κράτησης καταλυμάτων, μεταφορικών, εισιτήριων, concierge services σύμφωνα με την διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται εδώ:

Εάν ο χρήστης έχει ήδη επιλέξει ένα ιατρικό πακέτο και έχει ολοκληρώσει την διαδικασία κράτησης, στην συνέχεια ενημερώνεται για τα τουριστικά πακέτα ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στην πλατφόρμα και επιλέγει για ποιο ενδιαφέρεται, αποστέλλοντας αίτημα για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μετά την αποστολή του αιτήματος, θα του αποστέλλεται ενημέρωση για διαθεσιμότητα καθώς και οι όροι χρήσης και οι όροι πληρωμής κάθε πακέτου ή υπηρεσίας. Εφόσον συμφωνήσει με τα ανωτέρω και προχωρήσει στην κράτηση, τότε προβαίνει σε πληρωμή του πακέτου σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που του έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί ένα τουριστικό πακέτο ή κάποια εκ των προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς να έχει προηγουμένως προβεί σε κράτηση ιατρικού πακέτου, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εγγραφή και να αποτραπεί μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση από τρίτους, ο χρήστης θα λάβει έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την εγγραφή του προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού του, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τα τουριστικά πακέτα ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στην πλατφόρμα και επιλέγει για ποιο ενδιαφέρεται, αποστέλλοντας αίτημα για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μετά την αποστολή του αιτήματος, θα του αποστέλλεται ενημέρωση για διαθεσιμότητα καθώς και οι όροι χρήσης και οι όροι πληρωμής κάθε πακέτου ή υπηρεσίας. Εφόσον συμφωνήσει με τα ανωτέρω και προχωρήσει στην κράτηση, τότε προβαίνει σε πληρωμή του πακέτου σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που του έχουν ήδη γνωστοποιηθεί.

Επισημαίνουμε ότι η εταιρία παρέχει στον χρήστη την ενημέρωση σχετικά με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας από ιδιωτικούς φορείς υγείας και το κόστος αυτών και την δυνατότητα on line κράτησης ιατρικών πακέτων. Επίσης παρέχει στον χρήστη την ενημέρωση, τον σχεδιασμό, την οργάνωση του ιατρικού ταξιδιού αναφορικά με την κράτηση ταξιδιωτικών και άλλων υπηρεσιών που προβάλλονται και γνωστοποιούνται στην πλατφόρμα. όπως υπηρεσιών κράτησης καταλυμάτων, μεταφορικών, εισιτήριων, concierge services. Κάθε χρήστης οφείλει πριν ολοκληρώσει την κράτηση να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που θέτει ο εκάστοτε Πάροχος Υγείας και τους όρους των τουριστικών πακέτων οι οποίοι θα του γνωστοποιούνται κατά την περιγραφή των υπηρεσιών.

3. Γνωστοποίηση για τα Cookies

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστοχώρο ή βλέπετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας, συγκεντρώνουμε αυτόματα δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies. Τα είδη των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε μέσω των Cookies περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, το ID της συσκευής, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, πληροφορίες για τη συμπεριφορά περιήγησης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τον πάροχο ίντερνετ, χρονική σήμανση τελευταίας επίσκεψης, το URL που σας οδήγησε εκεί και στοιχεία τοποθεσίας ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία ηλεκτρονικών δεδομένων που στέλνει κάποιος ιστοχώρος στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη και τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη. Αν δεν θέλετε να έχετε Cookies στη συσκευή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα Cookies ή να σας ενημερώνει κάθε φορά που τοποθετείται κάποιο cookie, ώστε να μπορείτε να αποφασίζετε εάν θα το δεχτείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης να διαγράφετε τα Cookies από τη συσκευή σας. Αν όμως επιλέξετε να μπλοκάρετε ή να διαγράψετε τα Cookies, μπορεί ορισμένες λειτουργίες των ιστοχώρων που επισκέπτεστε να μην λειτουργούν σωστά.

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας, περιλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσω των Cookies, για τους ακόλουθους σκοπούς:

* A. Για τη χρήση του Ιστοχώρου μας: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω Cookies για να σας προσφέρουμε μια πληρέστερη και αποτελεσματικότερη περιήγηση στον ιστοχώρο μας. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να χρησιμοποιούμε Cookies για τον σκοπό αυτό.

* B. Για την πραγματοποίηση αναλύσεων αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω Cookies για να αναλύουμε τον τρόπο χρήσης του Ιστοχώρου μας και για να συντάσσουμε αναφορές σχετικά με τη χρήση του Ιστοχώρου μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε Cookies για να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο μας και να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη και την ποιότητα του Ιστοχώρου. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να χρησιμοποιούμε Cookies για τους σκοπούς αυτούς.

* Γ. Παροχή στοχευμένων διαφημίσεων: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω Cookies για την προώθηση των έννομων συμφερόντων μας παρέχοντας στοχευμένες διαφημίσεις. Όπου χρειάζεται, θα ζητάμε τη συναίνεσή σας πριν τοποθετήσουμε Cookies για τον σκοπό αυτό. Ακόμα κι αν συναινέσετε, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς όποτε θέλετε.

Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των Cookies που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα και δεν έχετε άμεση πρόσβαση σε κάποιον μηχανισμό εξαίρεσης (δεν υπάρχει για παράδειγμα στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο [email protected].

Καθώς η επιχείρησή μας αλλάζει διαρκώς, έτσι μπορεί να αλλάξει και η παρούσα γνωστοποίηση για τη χρήση των Cookies. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτή τη γνωστοποίηση για τη χρήση των Cookies, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τη Γνωστοποίηση αυτή για να τις βλέπετε.

4. Πολιτική πληρωμών

α) Πληρωμή ιατρικού πακέτου

Το κόστος κάθε ιατρικής υπηρεσίας/υπηρεσίας υγείας που προσφέρεται μέσω της Πλατφόρμας καθορίζεται από τον αντίστοιχο Πάροχο Υγείας και περιλαμβάνει όλους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.

Οι τιμές των ιατρικών πακέτων που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, επειδή απευθύνονται κυρίως σε πολίτες του εξωτερικού που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να λάβουν την αιτούμενη ιατρική υπηρεσία ή υπηρεσία υγείας. Στις εν λόγω τιμές περιλαμβανονται οι υπηρεσίες που αναλυτικά περιγράφονται στο προσφερόμενο ιατρικό πακέτο. Τυχόν επιπρόσθετα κόστη για υπηρεσίες που δεν περιγράφονται στο ιατρικό πακέτο αλλά που ενδέχεται να προκύψουν εκτάκτως κατά την πραγματοποίηση της επίσκεψης, μετά από διενέργεια περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων ή ως μέρος της αποτελεσματικότερης ολοκλήρωσης της θεραπείας βαρύνουν τον πελάτη. Οι πρόσθετες αυτές δαπάνες όταν και εάν προκύψουν τίθενται υπόψη του ασθενούς από τον Πάροχο Υγείας, κατά τρόπο αναλυτικό και τεκμηριωμένο, χωρίς χρονοτριβή, ώστε να του δίδεται η δυνατότητα να τις απορρίψει ή να τις αποδεχτεί.

Ο χρήστης αφού κάνει πλοήγηση και ενημερωθεί για τα προσφερόμενα ιατρικά πακέτα μπορεί να πραγματοποιήσει online κρατήσεις σε επιθυμητή από τον ίδιο ημερομηνία, δημιουργώντας έναν λογαριασμό χρήστη. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω της πλατφόρμας ο χρήστης αποστέλλει τα αιτούμενα ιατρικά έγγραφα κρυπτογραφημένα και στην συνέχεια ο Πάροχος Υγείας ενημερώνει τον χρήστη για την έγκριση του αιτήματος και την ακριβή κοστολόγηση των υπηρεσιών που προτείνονται. Ο χρήστης εφόσον συμφωνεί προβαίνει σε ολοκλήρωση της κράτησης και στην συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας για τη χρέωση της προκαταβολής της κράτησης, ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του κόστους του πακέτου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής προπληρωμής, αποστέλλεται επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη με όλες τις λεπτομέρειες της κράτησης και της σχετικής απόδειξης πληρωμής. Το υπόλοιπο 80% του κόστους του ιατρικού πακέτου θα αποπληρωθεί απευθείας στον Πάροχο Υγείας σύμφωνα με την πολιτική πληρωμής και τους όρους του Παρόχου Υγείας. Η ολοκλήρωση της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας συνεπάγεται μία νομικά δεσμευτική σχέση συμβολαίου μεταξύ του ασθενούς και του Παρόχου Υγείας. Από τη στιγμή της οριστικοποίησης της κράτησής σας, η Εταιρία λειτουργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον ασθενή και στον Πάροχο μεταφέροντας τα στοιχεία της οριστικής κράτησης με τους όρους αυτής στον Πάροχο Υγείας και την επιβεβαίωση με e - mail της συμφωνίας και των όρων αυτής εκ μέρους του Παρόχου υγείας.

Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται με ασφάλεια και πραγματοποιείται από την χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή μέσω τρίτου μέρους. Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με την Εταιρία Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης του χρήστη και ακύρωσης του ιατρικού πακέτου πριν την καθορισμένη ημερομηνία παροχής, δεν επιστρέφεται η προκαταβολή, δηλαδή το 20% της τιμής του ιατρικού πακέτου, λόγω των παρασχεθεισών υπηρεσιών ενημέρωσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας κράτησης του ιατρικού πακέτου μέσω της πλατφόρμας. Για το υπόλοιπο 80% του κόστους του ιατρικού πακέτου ισχύει η πολιτική πληρωμής του Παρόχου Υγείας.

β) Πληρωμή τουριστικών πακέτων και λοιπών ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

Η Εταιρία παρέχει σε σας, εφόσον το επιθυμείτε, υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του ταξιδιού σας, με την προβολή λοιπών προσφερόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τουριστικών πακέτων που προβάλλονται και γνωστοποιούνται στην πλατφόρμα. Επίσης, η εταιρία παρέχει και συναφείς υπηρεσίες για την διευκόλυνση και υποστήριξη του ιατρικού ταξιδιού σας (διερμηνεία, διεκπεραίωση μεταφράσεων κλπ).

Για τις υπηρεσίες αυτές, ο χρήστης υποβάλλει καταρχάς το αίτημα κράτησης για συγκεκριμένες ημερομηνίες και στην συνέχεια λαμβάνει πλήρη ενημέρωση για την διαθεσιμότητα, τους όρους χρήσης και πληρωμής του τουριστικού πακέτου ή τη υπηρεσίας. Εφόσον συμφωνεί στα ανωτέρω και προβαίνει σε ολοκλήρωση της κράτησης, στην συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας για την πληρωμή της υπηρεσίας ή του τουριστικού πακέτου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής, αποστέλλεται επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη με όλες τις λεπτομέρειες της κράτησης και της σχετικής απόδειξης πληρωμής.

Το κόστος κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω της Πλατφόρμας περιλαμβάνει όλους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη. Οι τιμές των τουριστικών πακέτων που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, επειδή απευθύνονται κυρίως σε πολίτες του εξωτερικού που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να λάβουν μία ιατρική υπηρεσία ή υπηρεσία υγείας και παρέχονται συνδυαστικά με αυτές.

Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται με ασφάλεια και πραγματοποιείται από την χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με την Εταιρία Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Πραγματοποιώντας κράτηση μιας ταξιδιωτικής ή άλλης υπηρεσίας αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική πληρωμής, την πολιτική ακύρωσης και τους όρους και προϋποθέσεις που σας έχουν γνωστοποιηθεί. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι για ορισμένες τιμές ή ειδικές προσφορές δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής. Παρακαλείστε να ελέγξετε τις πληροφορίες προσεκτικά για τέτοιους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας. Οι πολιτικές ακύρωσης και πληρωμής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τουριστικό πακέτο και την ταξιδιωτική υπηρεσία. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα και τις σημαντικές πληροφορίες στην επιβεβαίωση της κράτησής σας για τυχόν πρόσθετες πολιτικές που μπορεί να εφαρμόζονται. Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο από καθυστερημένες πληρωμές, λάθος τράπεζα, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, άκυρες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή ανεπαρκή ποσά και δεν δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε (μη επιστρέψιμου) προπληρωμένου ποσού, εκτός εάν έχει προβλεφθεί στην πολιτική πληρωμής και ακύρωσης που εφαρμόζει.

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης.

Οι χρήστες των υπηρεσιών φέρουν μόνοι τους και στο ακέραιο την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους, των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται {π.χ. η θεώρηση εισόδου (Visa), διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.ά.} σε συμμόρφωση με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, εντολές και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωση του χρήστη μπορεί να προκαλέσει τόσο στον ίδιο ή προς τρίτους. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεσή τους για παροχή συμβουλών όπου χρειάζονται.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του χρήστη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους να έχουν λάβει προηγουμένως από έγκυρες αρμόδιες πηγές (π.χ. Πρεσβεία, Προξενείο κ.ο.κ.) κάθε σχετική πληροφορία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.

5. Δήλωση αποποίηση Ευθύνης

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Παρόχους Υγείας. Για αυτό το λόγο, οι Πάροχοι Υγείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των εν λόγω τιμών, της διαθεσιμότητας και άλλων πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, για παρεμβολές λόγω αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Πλατφόρμας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία, για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες.

Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που παρέχονται σε δημόσια θέα στην Ιστοσελίδα, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, επαγγελματιών ιατρών και μη, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, κλινική εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών ιατρών. Ο χρήστης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται σε δημόσια θέα στην Ιστοσελίδα ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία.

Η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Εταιρία ή/και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρίες, τις συνεργαζόμενες εταιρίες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες του Τρίτου Παρόχου (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα μας, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Πλατφόρμας μας, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του καταλύματος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στον Τρίτο Πάροχο Υγείας ή στον Τρίτο Πάροχο τουριστικών Υπηρεσιών ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται μέσω της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο που προβάλλεται στην παρούσα ιστοσελίδα όπως ενδεικτικά τα κείμενα, τα σήματα, τα σχέδια, οι εικόνες, τα ηχητικά αποσπάσματα είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας, των συνεργατών, των προμηθευτών της ή των παρόχων σχετικών αδειών εκμετάλλευσης. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα η Εταιρία σας παρέχει μία μη αποκλειστική, περιορισμένη και αμετάκλητη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή έγγραφη προηγούμενη συναίνεση της Εταιρίας ή του αδειούχου του περιεχομένου. Η πολιτική της παρούσης ιστοσελίδας είναι να αποκλείει αμέσως όποιο μέλος παραβιάζει τα διανοητικά και πνευματικά δικαιώματα τρίτων προσώπων (πνευματική ιδιοκτησία, σήμα, domain name, know-how κλπ) από τη στιγμή που η Εταιρία λαμβάνει γνώση αυτής της παραβίασης από τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή από το νομικό αντιπρόσωπο του κατόχου των δικαιωμάτων αυτών.

Μπορείτε να διαβιβάσετε τις διαμαρτυρίες σας σχετικά με τις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων στον υπεύθυνο εδώ : [email protected]

7. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στην Πλατφόρμα αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω της Πλατφόρμας να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρία ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].