Κέντρο Λειτουργικής Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής

Greece, Αθήνα

Σχετικά με το νοσοκομείο


Στο FGA Center παρέχουμε την ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή που απαιτεί το μοναδικό προφίλ του κάθε ανθρώπου. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι μηχανισμοί εκείνοι που επιδρούν και επηρεάζουν τη γενικότερη βιολογική κατάσταση του οργανισμού του.

Στο FGA Center παρέχουμε την ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή που απαιτεί το μοναδικό προφίλ του κάθε ανθρώπου. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι μηχανισμοί εκείνοι που επιδρούν και επηρεάζουν τη γενικότερη βιολογική κατάσταση του οργανισμού του.

Η λειτουργική γονιδιωματική σε αυτό το πολυπαραγοντικό γεγονός είναι το απαραίτητο εργαλείο για τη διερεύνηση παθολογικών καθώς και παθοφυσιολογικών καταστάσεων λόγω του γεγονότος ότι όλες οι ανθρώπινες ασθένειες είναι πολυγενετικές.

Πολυγενετικές  σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων και τα προϊόντα τους εμπλέκονται στην προέλευση και την ανάπτυξη οποιασδήποτε χαρακτηριστικών ή/και ασθένειας. Τα γονίδια αυτά βρίσκονται σε διαφορετικούς γονιδιακούς λοβούς και παράλληλα εξαπλώνονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα του γονιδιώματος μας.

Αυτός ο τύπος μοτίβου κληρονομικότητας περιλαμβάνει πολλούς πιθανούς φαινοτύπους που καθορίζονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών αλληλόμορφων. Το χρώμα των μαλλιών, το χρώμα του δέρματος, το χρώμα των ματιών, το ύψος το βάρος, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α., είναι όλα παραδείγματα πολυγενών χαρακτηριστικών.

Ένας αριθμός διαφορετικών γονότυπων προκύπτουν από πολυγονικά χαρακτηριστικά που αποτελούνται από διάφορους συνδυασμούς κυρίαρχων και υπολειπόμενων αλληλόμορφων. Έτσι:

1. Άτομα που κληρονομούν μόνο κυρίαρχα αλληλόμορφα θα έχουν μια έντονη έκφραση του κυρίαρχου φαινοτύπου.

2. Άτομα που δεν κληρονομούν κυρίαρχα αλληλόμορφα θα έχουν μια έντονη έκφραση του υπολειπόμενου φαινοτύπου.

3. Άτομα που κληρονομούν διαφορετικούς συνδυασμούς κυρίαρχων και υπολειπόμενων αλληλόμορφων θα εμφανίζουν διαφορετικούς βαθμούς του ενδιάμεσου φαινοτύπου.

Η διερεύνηση μέσω της λειτουργικής γονιδιωματικής περιλαμβάνει την ανάλυση και την πιστοποίηση των Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP’s) πολλών γονιδίων που εμπλέκονται και χαρακτηρίζονται για διάφορες παθολογικές και παθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση και πιστοποίηση των Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP’s) των γονιδίων του κυτταροχρώματος P450 (λειτουργία μιτοχονδρίων).

Μέρος της λειτουργικής γονιδιωματικής είναι η Βιοχημική Γενετική – Μεταβολομική: οι μεταβολίτες συνδέονται στενά με τους φαινοτύπους των ζωντανών οργανισμών και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με βιοχημικές δραστηριότητες του κυτταρικού μεταβολισμού.

Με βάση τα αποτελέσματα της βιοχημικής γενετικής, των εξειδικευμένων μεταβολιτών, των Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP’s) των γονιδίων και των γονιδίων του κυτταροχρώματος P450 (λειτουργία μιτοχονδρίων), συνιστώνται και χορηγούνται εξειδικευμένα και εξατομικευμένα συμπληρώματα διατροφής.

Η πανδημία έχει καταδείξει την κρίσιμη σημασία της «ευεξίας» στην πρόληψη ασθενειών και στη βελτιστοποίηση της υγείας. Το γνωρίζουμε αυτό επειδή ο COVID 19 επηρέασε δυσανάλογα άτομα πάσχοντα με χρόνιες ασθένειες και άτομα που βίωναν ανθυγιεινούς τρόπους ζωής.

Σκοπός μας είναι -και θέλουμε να κάνουμε την απαιτούμενη προσπάθεια για- να δώσουμε στο νου και στην ευεξία του σώματος την επιστημονική εγγύτητα και τον επείγοντα χαρακτήρα που τους αξίζει.

Καμία πολιτική και κανένα πρωτοποριακό φάρμακο δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο η “ευεξία” στην ελαχιστοποίηση των ασθενειών και στην ενίσχυση της διάρκειας και της ποιότητας ζωής, όταν γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι οι ΗΠΑ αφιερώνουν το 90% των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (που ξεπερνά τα 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως) στη θεραπεία ασθενών με χρόνιες σωματικές και ψυχικές παθήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εξατομικευμένη διερεύνηση αποτελεί για εμάς τη μοναδική στρατηγική, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε, μέσω της σύνθεσης -που για κάθε άτομο είναι μοναδική– της γενετικής, της επιγονιδιωματικής, αλλά και των μεταβολιτών, την έμπνευση που θα οδηγήσει σε αλλαγή του τρόπου ζωής, σε καλύτερη ποιότητα ζωής και εν τέλει στην ‘ευεξία’.

Τοποθεσία


Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Οι τέσσερις κύριες χρόνιες ασθένειες τις οποίες θα αποφέρει η γήρανση του πληθυσμού είναι: αρθρίτιδα, καρδιακά προβλήματα, άνοια και διαβήτης. Το αυξανόμενο βάρος των αρθριτικών, ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο καθώς ο πληθυσμός γερνάει.Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ρευματοειδή αρθρίτιδα περιλαμβάνουν:

Νευροφυσιoλόγος - Γενετιστής
Δρ. Ελευθέριος Γεωργακόπουλος

Λειτουργική Γονιδιωματική

Η Λειτουργική Γονιδιωματική σε αυτό το πολυπαραγοντικό γεγονός είναι το απαραίτητο εργαλείο για την διερεύνηση του Μεταβολικού Συνδρόμου.


Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει

Μέρος της Λειτουργικής Γονιδιωματικής αποτελεί η Βιοχημική Γενετική – Μεταβολομική.

Στη Βιοχημική Γενετική – Μεταβολομική, οι μεταβολίτες είναι στενά συνδεδεμένοι με τους φαινοτύπους των ζωντανών οργανισμών και παρέχουν πληροφορίες για τις βιοχημικές δραστηριότητες αντανακλώντας τα υποστρώματα και τα προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε πως ο μεταβολισμός είναι γνωστός και ως ο μοριακός φαινότυπος των ζωντανών οργανισμών.

Η μεταβολομική μελετώντας και ποσοτικοποιώντας τους μεταβολίτες που υπάρχουν στα βιολογικά υγρά, προσφέρει μια άμεση εικόνα του συστήματος, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό που αναλύεται.

Για την διερεύνηση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας χρησιμοποιούνται:

  1. Η Βιοχημική Γενετική – Βασικό Πάνελ Μεταβολιτών (Μεταβολομική).
  2. Εξειδικευμένο Πάνελ Μεταβολιτών Μεταβολικού Συνδρόμου.
  3. Εξειδικευμένο Πάνελ 54 Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP’s) σε διαφορετικούς γονιδιακούς λοβούς και γονίδια, τα οποία έχουν προσδιορισθεί και σχετίζονται με την ρευματοειδή αρθρίτιδα.
  4. Εξειδικευμένο Πάνελ Μονονουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP's) των γονιδίων του Κυτοχρώματος P450 (CYP-SNP’s) που σχετίζονται με τις παραμέτρους του μεταβολισμού των λιπιδίων και της υπεροξείδωση τους, όπου τα πολύ-ακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA’s) είναι οι σημαντικοί στόχοι των ελευθέρων ριζών και των μιτοχονδρίων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ετήσια παρακολούθηση (4 επισκέψεις) καθώς και η επανάληψη των εξετάσεων της Βιοχημικής Γενετικής (Μεταβολομικής) και το Εξειδικευμένο Πάνελ Μεταβολιτών Μεταβολικού Συνδρόμου 6 μήνες μετά την αρχική εξέταση.

Διάρκεια αρχικής επίσκεψης: Λήψη ιστορικού και λήψη δειγμάτων 1 ώρα και Διάρκεια Παρακολούθησης: Ετήσια